O slévárně Kuřim

Slévárna Kuřim se zabývá
odlitky ze šedé a tvárné litiny.

Slévárna má vlastní modelárnu a je schopna rychle realizovat nové zakázky.

Kuřimská slévárna byla vystavěna podle projektu firmy LESTER B. KNIGHT ASOCIATES - CHICAGO v místě původní strojírenské haly brněnské Zbrojovky. Výstavba byla započata v roce 1949.

Nová slévárna stejně jako celý závod v Kuřimi byla v té době součástí nově vzniklých Spojených továren na obráběcí stroje Praha n.p.

K 1.1.1950 vzniká samostatný podnik TOS KUŘIM n.p. Výrobní zařízení bylo z části dodáno dle původního projektu americkými dodavateli, po zastavení dodávek v roce 1949 byla zbývající část dodána tuzemskými výrobci.

První odpich se uskutečnil 26.10.1951, pravidelná výroba však byla zahájena až v roce 1953.

Do roku 1960 vzrostla výroba na 15000 tun za rok.

Do slévárny byla převedena výroba odlitků pro obráběcí stroje ze známé brněnské VAŇKOVKY s dlouholetou tradicí slévárenské výroby.

Společně s výrobou byla do Kuřimi přeložena i nemalá část kvalifikovaných slévačů, modelářů a techniků, čímž byly vytvořeny předpoklady pro zachování vysoké odborné úrovně výroby v nové slévárně.

V roce 1992, v rámci privatizace, došlo k osamostatnění slévárny a vzniku samostatné společnosti Slévárna Kuřim, a.s.

Hlavním strategickým záměrem vedení společnosti je zachovat charakter komerční slévárny šedé a tvárné litiny s orientací na výrobu náročných odlitků pro obráběcí stroje a ostatní odvětví průmyslové výroby a současné dosažení max. podílu vývozu odlitků na západní trhy. K dosažení tohoto cíle je kladen velký význam na inovaci výrobních technologií.