Investice do rekuperace odpadního tepla z tavírny

Investice do rekuperace odpadního tepla z tavírny

Vzhledem k situaci na trhu energií jsme se rozhodli investovat přes 7,5 mil. Kč do rekuperace odpadního tepla z naší hlavní tavírny. Nově budeme tímto teplem vytápět výrobní halu slévárny a obrobny.